Investeer mee in ontroerend goed.

De woningnood voor personen met een visuele, auditieve, mentale of fysieke beperking is groot. Te groot voor een overheid die al sterk onder begrotingsdruk staat. Daarom wil Inclusie Invest de nood aan zorg loskoppelen van de nood aan gebouwen.  Samen met de overheid en de zorgsector willen we met iedereen die maar wil, investeren in aangepaste woningen voor mensen met een beperking.

INCLUSIE INVEST zoekt: investeerders in de samenleving.

Omdat de nood aan aangepaste woningen groot is, richtten enkele geëngageerde ouders samen met de zorgsector INCLUSIE INVEST op. INCLUSIE INVEST is een coöperatieve vennootschap die huizen bouwt aangepast aan de specifieke noden van personen met een beperking. Degelijke energiezuinige woningen. Voor een haalbare huurprijs. Dicht bij het bestaande, sociale en familiale netwerk. Want in een wachtlijst kan je niet wonen.

Minister Jo Vandeurzen: “Het is de taak van de overheid om projecten als INCLUSIE INVEST te ondersteunen. We zijn reeds in iedere Vlaamse provincie gestart met de realisatie van een eerste project.  Via de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) stellen we 4.000.000 euro aan kapitaal ter beschikking voor de realisatie van deze eerste 5 projecten."

Een uniek initiatief. Tot nog toe kwam geen enkele organisatie met een dergelijk voorstel op de proppen”, aldus minister Freya Van den Bossche.  

INCLUSIE INVEST heeft plannen én goedkeuringen. Het enige dat ontbreekt, is kapitaal. “En dat willen we ophalen in de maatschappij. Concreet zoeken we mensen die samen met de overheid en de zorgsector op een veilige manier willen investeren in aangepaste woningen voor mensen met een beperking.”, zegt Wim Bijnens, coördinator van INCLUSIE INVEST.

Concrete plannen voor 1.200 plaatsen.

Intekenen op een aandeel kost 2.000 euro. In ruil krijgen investeerders een bruto dividend-rendement van ongeveer 1,5% - dit is vergelijkbaar met de opbrengst van een spaarboekje - én een goed gevoel als flinke bonus. De bouwplannen voor de eerste 5 woonvormen zijn klaar. Er komt er één in elke Vlaamse provincie. Zo streeft INCLUSIE INVEST ernaar om tegen 2020 alvast 1.200 mensen met een beperking te huisvesten.

Willy Verbeek, bestuurder, formuleert het zo: “We streven niet naar maximalisatie van de winst, maar naar een maximalisatie van het maatschappelijke rendement.”

Stijn Coninx: “Ik kan heel goed begrijpen dat ouders zelf woonprojecten starten en daar fondsen voor zoeken. Als ouder deel je en leef je mee in de handicap van je kinderen.”.
    
Een straffe stunt om INCLUSIE INVEST op de kaart te zetten.

Om INCLUSIE INVEST in de kijker te zetten en de huizenhoge woningnood aan te kaarten, kraakten 6 mensen met een beperking een huis in de Vrijheidslaan 29, Koekelberg.

Ik wou voor mijn 30ste alleen gaan wonen. Toen ik vernam dat ze in mijn buurt gingen bouwen, heb ik mij kandidaat gesteld. En toen ze me vroegen om mee te kraken, was ik meteen van de partij. Want in een wachtlijst kan je niet wonen.”, zegt Sammy Cant.

Op 21 november nodigde Sammy, één van onze krakers de pers uit in zijn kraakpand van één dag. Met de steun van minister Jo Vandeurzen, minister Freya Van den Bossche en Stijn Coninx schoof hij ze een opbouwende oplossing naar voor: INCLUSIE INVEST.

Kraak virtueel mee.

Het kraakpand in de Vrijheidslaan werd op www.kraakmee.be ook virtueel opgebouwd. Om de krakers te steunen en de boodschap op Facebook te verspreiden kan je op die website de woning virtueel mee kraken.

‘Our House’ van Madness door 6 mensen met een beperking.

En om het verlangen naar een eigen woning letterlijk te versterken, namen onze krakers in het kraakpand een videoclip op: een eigen versie van het zeer toepasselijke ‘Our House’ van Madness. Die Britse groep gaf trouwens met plezier gratis alle rechten vrij.

Contacteer ons
Over Inclusie Invest

Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap met als doel de bouw van woonvormen voor mensen met een beperking. Samen met hun vrijwillige 

medewerkers gaan ze op zoek naar mensen die willen beleggen in –zo noemen zij het graag- ontroerend goed.

Inclusie Invest
Nieuwstraat 68
3590 Diepenbeek